Ján KONDAČ
Stavebno-montážny podnik

Železničná 39, 937 01 Želiezovce

zumpa@zumpa.sk
tel./fax: 036/771 1277
mobil: 0903 201 258,
0903 757 039

Vykonávame stavebno montážne a výkopové práce

Žumpy už nevyrábame