Ján KONDAČ
Stavebno-montážny podnik

Železničná 39, 937 01 Želiezovce

zumpa@zumpa.sk
tel./fax: 036/771 1277
mobil: 0903 201 258,
0903 757 039

Vodotesná
žumpa

Strojný výkop
na objednávku

Dodávka + osadenie
s dovozom

Štandardný objem žumpy (viď obrázok) je 12,5 m³.
Výška 230 cm sa môže znižovať po 10 cm až na výšku 150 cm, čím sa ovplyvňuje vnútorný objem a cena žumpy. Výrazne najlacnejšie v prepočte na 1m³ objemu.

Naša firma ďalej ponúka nasledovné služby:

• pílenie reziva (dosky, hranoly, fošne, laty)
• stolárska dielňa (výroba okien, dverí)
• výroba certifikovaných betónových zmesí - betón triedy C 8/10, C 12/15 (B-15), C 15/20 (B-20),C 25/30 (B-30), vodostavebný betón C 25/30, rozvoz betónových zmesí do vzdialenosti 30 km
• predaj technických plynov firmy AIR PRODUCTS pre potravinárske a technické účely
• predaj stavebného materiálu (murovací materiál, strešné krytiny, okná, dvere, dlažby, farby, náradie..) - možnosť splátkového predaja
• možnosť splátkového predaja